LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rodzic w terminie do 9  maja 2022 r. jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej  w postaci pisemnego oświadczenia:

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY I

Przy składaniu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej prosimy o złożenie zdjęcia do legitymacji szkolnej.