Finał Konkursu Plastycznego na znaczek XX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem: „Totus Tuus” odbył się w Zespole Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II. W konkursie wzięło udział 69 uczniów z przedszkoli i szkół z Polski.

Przebieg konkursu nadzorowała komisja w składzie:

Przewodniczący: p. Nina Kitlińska - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Członek: dr Rafał Czupryk  - Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin            
Członek: Ks. dr Krzysztof  Budzyń - Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie        
Członek: p. Elżbieta Orłoś - nauczyciel plastyki w Zespole Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II                

Po sprawdzeniu prac komisja wyłoniła następujących Laureatów:

I miejsce – Zofia Budnicka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie                  

II miejsce – Szymon Wysocki -  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach          

III miejsce – Julia Pokrzywa – Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia następującym uczniom:

Jakub Karwat – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sławnie

Julia Rydel – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kraczkowej

Alan Muzyka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Twardogórze

Paulina Cebulska – Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gliniku

Wiktoria  Danik – Centrum Kształcenia i Wychowania  Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy.