Przez cały rok szkolny 2020/2021 realizowany był w naszej szkole ogólnopolski projekt "Eko - Szkoła 2021".  Patronat nad projektem objęło m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Do II edycji projektu zgłosiło się 336 placówek edukacyjnych, lecz tylko 192 placówki zrealizowały wszystkie zadania projektowe oraz spełniły wszystkie wymagania formalne zawarte w regulaminie projektu. Cieszymy się, że pomimo pandemii i zdalnego nauczania udało nam się znaleźć w gronie laureatów. Odpowiedzialne za projekt panie Justyna Haligowska i Marta Kulig otrzymały tytuł Promotora Ekologii 2021. Realizacja wszystkich punktów obowiązkowych regulaminu była możliwa dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej. Nasze działania skupiały się wokół dwóch niezwykle ważnych dla środowiska tematów: segregacji odpadów oraz pszczół i dzikich zapylaczy. Na bieżąco umieszczaliśmy informacje o podejmowanych akcjach na stronie internetowej szkoły. Dziś zamieszczamy zdjęcia raportu wysłanego do organizatorki projektu - pani Joanny Gadomskiej.

       Dziękujemy serdecznie uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy wraz z nami przyczynili się do tego sukcesu.

Justyna Haligowska, Marta Kulig