16 października 1978 r. o godz. 17.20 nad Kaplicą Sykstyńską w Watykanie uniósł się biały dym. Po chwili cały świat usłyszał z balkonu Bazyliki św. Piotra: Habemus Papam..., a na balkonie Bazyliki św. Piotra pojawił się Polakwadowiczanin kardynał Karol WojtyłaPrzyjął on imię Jan Paweł II. Za myśl przewodnią papieskiego pontyfikatu, uznaje się słowa: Nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi! wypowiedziane przez Jana Pawła II, podczas oficjalnego rozpoczęcia pontyfikatu na Placu Św. Piotra w Rzymie 22 października 1978 roku. 

       Jego pontyfikat, trwający blisko 28 lat, był trzecim pod względem długości. Już podczas trwania, był on określany jako przełomowy. Nie tylko chodziło o otwarcie Kościoła Katolickiego poprzez wprowadzenie decyzji Soboru Watykańskiego II, ale również podkreślano Jego zasługi na płaszczyźnie ekumenizmu oraz dialogu z innymi religiami. Papież Jan Paweł II zmarł w opinii świętości 2 kwietnia 2005 roku w Rzymie, o godzinie 21.37. Po śmierci papieża nazwano go Janem Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii Kościoła katolickiego nosiło taki przydomek: Leon I, Mikołaj I i Grzegorz I.

16X1978