Serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję zbiórki makulatury na budowę studni w Zambii.