Uczniowie z klasy 5a wzięli udział w projekcie z biologii: Budowa komórki zwierzęcej. Praca w projekcie polegała na samodzielnym wykonaniu przez ucznia modelu komórki zwierzęcej i opisaniu jej budowy a poprzez to nauczenie się tego materiału z biologii i jego utrwalenie. Uczniowie bardzo chętnie pracowali i wzorowo wywiązali się z zadań projektu.  Wiedza, którą zdobyli przez to doświadczenie, jest dla nich bardziej zrozumiała i trwała. 

Prace uczniów można oglądać na korytarzu przy sali nr 26.

Uczennica z klasy 7a- Amelia Miąsik  również podjęła wyzwanie w ramach akcji: Przez doświadczenie do wiedzy i wykonała pracę projektową  z biologii: Piramida zdrowego żywienia. Efekty jej pracy przedstawiają zdjęcia poniżej.