Informujemy Pasażerów MKS, że od dnia 19.09.2022 r. na linii nr 200 Trzebownisko Z-d Ogrodniczy – Łąka – Wólka Podleśna – Jasionka – Zaczernie – Trzebownisko  na wniosek Gminy zostaje wprowadzona strefa „0”.

Tym samym na kursach realizowanych  w ramach tej linii zostaje wprowadzona darmowa komunikacja.

Zachęcamy Mieszkańców Gm. Trzebownisko do pozostawienia swoich samochodów i w miarę możliwości, w ramach dostępnych połączeń do korzystania z gminnej komunikacji publicznej.

Link do strony z powyższym ogłoszeniem:

» Wprowadzenie strefy „0” na linii 200 – darmowa komunikacja dla mieszkańców gm. Trzebownisko (zgpks.rzeszow.pl)

Link do rozkładów jazdy:

https://zgpks.pl/90-linia-200

Z poważaniem

Sylwia Dziągwa

Biuro Zarządu

Związku Gmin "PKS"