Opłatę za wyrobienie duplikatu legitymacji w kwocie 9 zł należy przelewać na konto bankowe nr.

22 9191 0000 2001 0008 5007 0003

Tytułem: imię i nazwisko dziecka - duplikat legitymacji