Liść, Czterolistna KoniczynaSzanowni Rodzic, Drodzy Uczniowie!

W dniach 23, 24 i 25 maja 2023 odbędzie się egzamin ósmoklasisty, są to dniu wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę w świetlicy dzieciom zgłoszonym przez rodziców.

Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej przychodzą na godz. 8.15.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym atramentem) i linijki.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Ósmoklasiści