Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II ogłasza rekrutację na wolne miejsca w klasie 1 SP zgodnie z harmonogramem określonym Zarządzeniem Wójta nr 1858/2024.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej. Wypełnione wnioski prosimy składać w terminie od 1.03.2024r. do 15.03.2024r. w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania, tj. od 7.00 do 15.00.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I

     Prosimy rodziców o dokładne wypełnianie kart oraz dołączenie kserokopii aktu urodzenia dziecka.

     Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej muszą wypełnić wniosek i dostarczyć go wraz z aktualnymi zaświadczeniami o zatrudnieniu obojga rodziców.

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy

Zarządzenie Wójta Gminy Trzebownisko nr 1858/2024.