Zlote Szkoly Logo 1080x1080 copy     W klasie 6 ostatnia lekcja informatyki posłużyła do przeprowadzenia zajęć "Laboratorium autentyczności" - Narodowy Bank Polski - działalność emisyjna pieniądza ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń stosowanych na polskich banknotach obiegowych.
Podczas zajęć uczniowie mieli okazję poznać: czym jest Narodowy Bank Polski oraz jakie są podstawowe funkcje tej instytucji. W trakcie zajęć uczniowie poznawali i badali bardziej zaawansowane sposoby zabezpieczania pieniądza papierowego przed fałszerstwami. Po części teoretyczno-praktycznej uczniowie sprawdzili świeżo nabytą wiedzę na temat zabezpieczeń wypełniając cyfrową kartę pracy.