Rada Rodziców ustaliła w bieżącym roku szkolnym składkę w wysokości:

40 zł na pierwsze i drugie dziecko,

20 zł na trzecie i kolejne dziecko/dzieci.

Ze względu na zaistniałą sytuacje epidemiologiczną rodzice proszeni są o wpłatę powyższej kwoty na konto bankowe Rady Rodziców, wpisując w tytule przelewu imię, nazwisko oraz klasę lub grupę z przedszkola.

29 9191 0000 2001 0007 4043 0001 - nr konta Rady Rodziców