TUW copy                Drodzy Rodzice,

propozycja ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2021/2022 przedstawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Wzajemnych:

składka wynosi 57 zł.

 

Składkę na ubezpieczenie będzie można wpłacać do 30 września 2021 r.  gotówkowo u wychowawców lub poprzez wpłatę na konto:

78 9191 0000 2001 0007 2296 0001

w tytule przelewu wpisując:  US 43892449  oraz  imię i nazwisko dziecka

Szczegóły ubezpieczenia znajdują się w załącznikach poniżej:

Informacje 

Ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła”

Zakres ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Druk zgłoszenia szkody

link do bezpośredniego zgłaszania szkody: https://zgloszenie-szkody.tuw.pl/start

Przypominamy, że ubezpieczenie grupowe dziecka jest nieobowiązkowe. Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu dziecka prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia.

Termin wpłaty upływa 30 września 2021 r.