Instytucje, do których można zgłosić się po wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawczej:

  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212
  • Telefon Zaufania - Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów - 800 080 222
  • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" - 800 120 002

 

W naszej szkole organizowane są:

  • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
  • Zajęcia rewalidacyjne
  • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
  • Zajęcia wyrównawcze

 

Pomocą służą również:

Pedagog szkolny - godziny pracy

Psycholog - godziny pracy