DRODZY RODZICE

W związku z potwierdzonym przypadkiem

koronawirusa COVID-19

w Przedszkolu w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce

w grupie „Kaczuszek”,

po decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Rzeszowiez dnia 06.12.2021r.

i w porozumieniu z Organem Prowadzącym

zostają zawieszone zajęcia dla grupy „Kaczuszek„

w okresie od 06.12.2021 r. do 10.12.2021 r.

Rodziców pozostałych grup

prosimy o uważną obserwację zdrowia swoich dzieci.

W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzono

podwyższony reżim sanitarny w przedszkolu.

Wszystkich wchodzących obowiązują maseczki, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego.

       Nasze przedszkole bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym pt. "Piękna Nasza Polska Cała."

254530032 285694443435127 5757998638897136082 n 1

 

Z uwagi na zachowanie procedur bezpieczeństwa związanych z trwającą epidemią, spotkanie z rodzicami dzieci z przedszkola odbędzie się dnia 30.08.2021 (poniedziałek) o godz. 17.30  bezpośrednio w salach przedszkolnych według grup wychowaczych:

3-4 latki Kaczuszki - p. Elżbieta Dąbrowska, p. Elżbieta Maciąg

4-5 latki Misiaczki - p. Beata Guzek, p. Kinga Cieśla

5-6 latki Biedronki - p. Irena Siwiec, p. Adrianna Płonka

5-6 latki Tygryski - p. Monika Wilk

Dyrekcja
Zespołu Szkół w Jasionce
im. Jana Pawła II

Spotkanie organizacyjne 1

W dniu 30.08.2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami wszystkich grup przedszkolnych.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w salach z wychowawcami grup.

W związku z panującą epidemią COVID -19 mając na względzie potrzebę zachowania ochrony zdrowia prosimy o przybycie na spotkanie  jednego z rodziców oraz o zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję rąk i zachowanie bezpiecznej odległości.

Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce

Prosimy o zapoznanie się, wypełnienie i dostarczenie poniższych dokumentów w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola ( tj. 1 września):

1. Procedura bezpieczeństwa i higieny w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusza COVID-19 w Przedszkolu w Zespole Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II

2. Procedura postępowania z dzieckiem chorym w Przedszkolu w Zespole Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II

3. Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce

4. Oświadczenie o narażeniu na COVID-19

W związku ze zbliżającym się 1 września kilka ogłoszeń
dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce 
w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się, wypełnienie i dostarczenie poniższych dokumentów w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola ( tj. 1 września).

1. Wyprawka Przedszkolaka w Zespole Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II

2. Adaptacja

3. Listy przynależności dzieci do poszczególnych grup:

4. Anketa informacyjna o dziecku 

5. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola 

6. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią

7. Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na zajęcia Religii 

8. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka

9. Informacje do dziennika zajęć