Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkola.

Żywienie i opłata stała:

Rodzice otrzymają w poniedziałek od Pań w poszczególnych grupach, informacje pisemną przekazaną od Pani Intendentki o kwocie do zapłaty w miesiącu kwietniu (kwota ta będzie pomniejszona o nieobecności w marcu).

Opłatę należy uiścić w terminie do 23 kwietnia 2021 r. przelewem bankowym.

Pamiętajmy o:

- dezynfekcji rąk po wejściu do budynku

- maseczce

- zachowaniu dystansu.

Nie przyprowadzajmy dziecka z objawami chorobowymi (np.: gorączka, kaszel, biegunka) do przedszkola.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 W przypadku wniosków o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego - złożonych przez rodziców za okres do 25 kwietnia 2021 r. – w związku z otwarciem żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia 2021 r. – wypłata świadczeń przysługiwać będzie jedynie do 18 kwietnia 2021 r. bez konieczności składania nowych wniosków lub korygowania wniosków już złożonych.

Natomiast w sytuacji, gdy mimo otwarcia placówek opiekuńczych (żłobków, przedszkoli) od 19 kwietnia 2021 r. nastąpi jednak nieprzewidziane zamknięcie placówki lub ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19, w celu wypłaty zasiłku za okres po 18 kwietnia 2021 r. (czyli od 19 kwietnia br.) rodzice będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę zasiłku – za okres, w jakim placówka jest zamknięta. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego – zasiłek ten przysługuje do 25 kwietnia 2021 r. Przepisy umożliwiają jednak jego wydłużenie.

Drodzy Rodzice!

W związku z wystąpieniem Norowirusa w Gminnym Żłobku „Wesołe Krasnoludki” prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi Norowirusów. Prosimy o obserwację swoich dzieci i w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów wskazujących na Norowirusa o zgłoszenie się do lekarza i nieposyłanie dziecka do przedszkola przynajmniej przez 7 dni.

Na obecną chwilę nie ma zagrożenia zakażenia NOROWIRUSEM
w Przedszkolu.

Wszystkie pomieszczenia w Przedszkolu zostały profilaktycznie zdezynfekowane.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 177723017.

Podstawowe informacje dotyczące NOROWIRUSA

 

Drodzy rodzice

Nieobecności dziecka w Przedszkolu i Szkole można zgłaszać telefonicznie dzwoniąc lub wysyłając sms-a pod numer: 

780 281 825

W dniu jutrzejszym tj. 29.01.2021 zabawa karnawałowa w Przedszkolu nie odbędzie się.

Wykaz dyżurów wakacyjnych przedszkoli z terenu gminy Trzebownisko 
1 lipiec 2021 r. - 31 sierpień 2021 r. w sytuacji ustąpienia pandemii koronawirusa

Jeżeli pandemia będzie w tym czasie nadal występowała Główny Inspektorat Sanitarny wyda stosowne wytyczne, w związku z czym terminy dyżurów mogą ulec zmianie.

Termin dyżuru wakacyjnego   Przedszkole realizujące dyżur
 1 - 15 lipca  - 

Przedszkole w Jasionce
Przedszkole w Trzebownisku

 16 - 30 lipca  - 

Przedszkole w Nowej Wsi
Przedszkole w Łące

 2 - 16 sierpień  - 

Przedszkole w Łukawcu
Przedszkole w Zaczerniu

17 - 31 sierpień   - 

Przedszkole Stobierna 1 
Przedszkole Wólka Podleśna