8.00 – 8.30 Rozpoczęcie zajęć.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia poranne.
8.30 – 9.00 Realizacja zadań kształtujących czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne poprzez przygotowanie do śniadania.
Śniadanie.
9.00 – 10.00 Realizacja zadań dydaktycznych z całą grupą.
10.00 – 10.40 Spacery, zabawy dowolne i zorganizowane na placu przedszkolnym, ćwiczenia i zabawy ruchowe kształtujące sprawność fizyczną.
10.40 – 11.10 Realizacja zadań kształtujących czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne poprzez przygotowanie do obiadu oraz I danie obiadowe - zupa.
Mycie zębów.
11.10 – 12.00 Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.
12.00 – 12.30 Obiad – II danie.
12.30 – 13.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Zabawy integracyjne z całą grupą.
13.00 – 15.00 Dowolne zabawy dzieci w sali lub na placu przedszkolnym, zabawy integracyjne, ruchowe, gry i układanki stolikowe.
7.30 - 8.30 Rozpoczęcie zajęć.
Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci przy wspomagającym udziale nauczyciela (zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne).
Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia poranne ogólnorozwojowe.
8.30 – 9.00 Realizacja zadań kształtujących czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne poprzez przygotowanie do śniadania.
Śniadanie.
Estetyczne spożywanie posiłku.
9.00 – 10.00 Realizacja zadań dydaktycznych z całą grupą, stymulowanie i wspomaganie rozwoju dziecka zgodne z podstawą programową.
10.00 – 10.50 Spacery, wycieczki, obserwacja przyrody i zjawisk atmosferycznych.
Zabawy dowolne i zorganizowane na placu przedszkolnym, ćwiczenia i zabawy ruchowe kształtujące sprawność fizyczną.
10.50 – 11.15 Prace porządkowe. Obiad: I danie – zupa
11.15 – 12.00 Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.
12.00 – 12.30 Obiad – II danie.
Mycie zębów.
12.30 – 13.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Zabawy integracyjne z całą grupą.
13.30 – 16.00 Dowolne zabawy dzieci w sali lub na placu przedszkolnym, zabawy integracyjne, ruchowe, gry i układanki stolikowe.6.30 – 8.45 Rozpoczęcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci przy wspomagającym udziale nauczyciela (zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne).
Obserwacja dzieci.
Praca indywidualna z dzieckiem.
Zabawa ruchowa.
8.45 – 9.30 Czynności organizacyjne i samoobsługowe.
Śniadanie.
Estetyczne spożywanie posiłku.
Mycie zębów po posiłku.
9.30 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą, stymulujące i wspomagające rozwój dziecka zgodne z podstawą programową.
10.00 –10.50 Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery i wycieczki.
Obserwacja przyrody i zjawisk atmosferycznych.
10.50 –11.15 Prace porządkowe.
Obiad: I danie – zupa
11.15 –12.00 Zabawy i gry sportowe organizowane przez nauczyciela
Dbałość o higienę osobistą i estetykę otoczenia.
12.00 –12.30 Obiad: II danie
Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.
Kultura spożywania posiłku.
12.30 –13.00 Czynności samoobsługowe, rozbieranie się i przygotowanie do snu, składanie odzieży.
13.00 –14.30 Odpoczynek dzieci – leżakowanie.
Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
14.30 –16.30 Zabawy integracyjne, gry i układanki stolikowe.
Zabawy ruchowe.
Pobyt na świeżym powietrzu.
Słuchanie czytanych bajek.