Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 8 
 
 
Nieobecność dziecka korzystającego z posiłków należy zgłosić do sekretariatu szkoły do godz. 8.00 pod nr tel. 177723017.
Jeżeli nieobecność dziecka nie zostanie zgłoszona, nie ma możliwości odpisu za obiad w następnym miesiącu.
Wpłaty za żywienie dokonuje się do 8-go każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy.
 
Numer rachunku bankowego Zespołu Szkół w Jasionce:
opłata za żywienie: 49 9191 0000 2001 0008 5007 0002
opłata stała: 22 9191 0000 2001 0008 5007 0003
 
Prosimy o terminowe wpłaty.