Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce informuje, że rekrutacja do Przedszkola w Jasionce odbędzie się w dniach od 1 do 21 marca 2023 r. zgodnie z Zarządzeniem NR 1519/2023 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 16 stycznia 2023 r. w sekretariacie Zespołu Szkół (w godz. od 7.00 do 15.00):
 
 
Prosimy rodziców o dokładne wypełnianie kart oraz dołączenie kserokopii aktu urodzenia dziecka.

Rodzic w terminie od 7 do 12 kwietnia 2023 r. jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia: