Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II ogłasza zapisy dzieci do Przedszkola w Jasionce na rok szkolny 2024/2025.

  Wnioski do pobrania znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej (w linkach poniżej). Kompletne wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać od 01.03.2024 r. do 22.03.2024 r. w sekretariacie Zespołu Szkół.

     Szczegółowe informacje o terminach znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy Trzebownisko.

  Dzieci uczęszczające w bieżącym roku do przedszkola będą kontynuować edukację przedszkolną na podstawie złożonych wcześniej Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.

Wniosek

Oświadczenie o wielodzietnościOświadczenie o wielodzietności

Zarządzenie Wójta Gminy Trzebownisko