Czas trwania lekcji   Czas trwania przerw
    0. 745 – 800 – 15’
1. 800 – 845   1. 845 – 855 - 10’
2. 855 – 940   2. 940 – 950 - 10’
3. 950 – 1035                3. 1035 – 1050 - 15’
4. 1050 – 1135   4. 1135 – 1150 - 15’
5. 1150 – 1235   5. 1235 - 1250 - 15’
6. 1250 – 1335   6. 1335 – 1345 - 10’
7. 1345 – 1430   7. 1430 – 1440 - 10’