SZANOWNI PAŃSTWO!

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Jasionce zwraca się do z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców. Informujemy, że to, co robimy, to nie jest praca dla dyrektora, dla nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci. Każda wpłacona złotówka trafia do nich pod różnymi postaciami np. dofinansowanie wycieczek szkolnych, upominki z okazji Dnia Dziecka, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów i wiele innych. Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły.

Rada Rodziców ustaliła w bieżącym roku szkolnym składkę w wysokości:

40 zł na pierwsze i drugie dziecko,
20 na trzecie i kolejne dziecko/dzieci.

Pieniądze można wpłacać:

1. U wychowawców klas

2. Na konto bankowe: 29 9191 0000 2001 0007 4043 0001

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.

Przewodniczący – Sylwia Szela
Sekretarz - Monika Tarała
Skarbnik – Bernarda Bieniek